Voor verschillende manifestaties, wedstrijden, evenementen, ... kunnen organisatoren beroep doen op een EHBO-team van Het Vlaamse Kruis.  Dit team bestaat minstens uit 2 gekwalificeerde EHBO-vrijwilligers met het nodige verzorgingsmateriaal. Uiteraard kan dit, naargelang het risico, uitgebreid worden met extra hulpverleners, fietsteams, bijkomende ambulances, meer materiaal en grotere hulpposten.

Bij grootse evenementen kan dit worden uitgebouwd tot een zeer groot aantal hulpverleners met verschillende ambulances.  Veelal vindt er een samenwerking plaats tussen verschillende afdelingen. Gespecialiseerde vrijwilligers nemen dan de co√∂rdinatie en de communicatie over.

Zou u graag een hulppost zien op uw evenement? Doe de aanvraag daarvoor ruim op voorhand gezien onze agenda snel vol loopt. Vier maanden voor de manifestatie laat een vlotte planning toe.

De vergoeding die Het Vlaamse Kruis aan de organisator aanrekent stemt overeen met de voorziene inzet. Het spreekt voor zich dat slachtoffers niet hoeven te betalen voor de verzorging die we hen aanbieden. De organisator moet na de manifestatie niet bijbetalen voor de uitgevoerde verzorgingen.

Voor verschillende evenementen legt de overheid bepaalde eisen vast omtrent de hulpverlening. Het Vlaamse Kruis heeft een ruime ervaring met de organisatie van risicodiensten en is op de hoogte van de gangbare procedures.